Rättegången 2017

Den 4 oktober 2017 hölls en rättegång i Norrköpings tingsrätt för Tomma burars fiskfritagning sommaren 2015 och en kalkonfritagning sommaren 2016. Vi erkände våra handlingar men förnekade brott. Innan rättegången hölls en manifestation utanför tingsrätten med ett 40-tal deltagare. Ramin och Martin blev dömda till vardera en månads fängelse. Michelle och Alice dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Robin hade vid tidigare rättegång blivit dömd till villkorlig dom och detta räckte för domstolen.

Aktioner

Selma & Louise

Augusti 2015

Justina

Augusti 2015

Kaisa och hennes systrar

September 2015

Rättegången

Januari 2016

Birgitta, Lisa, Siw & Ulla

Juli 2016

Astrid, Dana, Jonna & Vega

Februari 2017

Töm Burarna

Selma, Kaisa, Lisa och de andra fritagna djuren hade oturen att födas som produktionsenheter i den svenska djurindustrin. Ikväll somnar de i kärleksfulla hem och i frihet. Grisarnas klövar har vant sig vid gräs. Hönorna och kalkonerna njuter av solsken. Justinas fenor trivs i obegränsade vattenmassor. Deras dagar är inte längre räknade.

Det är lätt att glädjas med befriade djur med de påminner oss också om djuren i djurindustrin. De som aldrig behandlas som individer utan enbart som resurser.

Att vi gör oss blinda för djurens intressen och döva för deras rop är en av vår tids största moraliska katastrofer. Några smakrika tuggor kan aldrig rättfärdiga att vi utsätter djur för fysisk och psykisk smärta eller att vi tar deras liv.

I grunden är alla lika. Det spelar ingen roll om du är en gris, en fisk, en höna, en kalkon eller en människa. Du vill leva och du vill leva ett gott liv.

Tomma burars aktioner är handgripliga och uppseendeväckande men din insats för att tömma burarna är minst lika betydelsefull. Du kan ta ställning för ett samhälle utan våld mot djur. Du kan bli vegan och engagera dig för djuren. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle som präglas av medkänsla och respekt för alla medvetna varelser.

Om oss

Tomma burar är en aktionsgrupp som genomför civilt olydiga och ickevåldsliga djurrättsaktioner. Sedan sommaren 2015 har vi gjort fem öppna djurfritagningar och en slakteriblockad för att lyfta djurrättsfrågan.

Vi känner ett moraliskt ansvar att ingripa mot våld och förtryck. Det gäller även med handlingar som bryter mot dagens juridiska regler. Ickevåldsprincipen innebär att vi inte använder någon form av våld mot någon individ och att vi strävar efter att behandla alla med respekt och vänlighet, inklusive våra meningsmotståndare. Att vi gör våra aktioner i en tradition av civil olydnad betyder att vi är öppna med vilka vi är och vad vi vill. Vi tar fullt ansvar för våra handlingar och är beredda att försvara dem i en rättegång om så behövs.

Vår vision är en värld med tomma burar. Det är en framtid där människor har utvecklat ett nytt förhållningssätt till djur, en framtid där människor ser det som absurt att äta djurs kroppar eller att utnyttja dem på andra sätt. Tidigare i historien har mänskligheten gjort stora samhällsförändringar av moraliska skäl och vi hoppas och tror att förtrycket av djur successivt kommer att upphöra.